Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ministerstwo Sprawiedliwości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ministerstwo Sprawiedliwości

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego w  2008 roku wygrała dwa ogólnopolskie konkursy zorganizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007 – 2013”. Konkursy te dotyczyły opracowania merytorycznej treści informatorów przedstawiających:

  • prawa i obowiązki osoby pokrzywdzonej przestępstwem (konkurs nr DWOiP V 078-30/07);
  • prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze (konkurs nr BM-VI-078-288/08).

 

Informator dla pokrzywdzonego

Na podstawie podpisanej z Ministerstwem Sprawiedliwości umowy Sekcja Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ pod kierunkiem dr Tomasza Sroki przygotowała książkę „Zostałem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego”, prezentującą prawa i obowiązki pokrzywdzonego w toku procesu karnego oraz praktyczne rady jak się odnaleźć w sądzie i w prokuraturze. Opracowanie zostało uzupełnione o wzory najważniejszych pism procesowych, z jakimi pokrzywdzony może się zetknąć w toku postępowania, oraz wybór aktów prawnych dotyczących praw i obowiązków pokrzywdzonego.

Informator jest dostępny dla każdego w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz w wersji zaktualizowanej (stan prawny na rok 2010) na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wersja papierowa Informatora, w nakładzie 500.000 egzemplarzy, została rozesłana do wszystkich sądów i prokuratur na terenie całego kraju, gdzie jest bezpłatnie dystrybuowana.

 

Informator o prawach i obowiązkach obywatela w sądzie i prokuraturze

Na podstawie podpisanej z Ministerstwem Sprawiedliwości umowy Sekcja Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Sekcją Prawa Cywilnego pod kierunkiem dr Tomasza Sroki przygotowała trzy informatory:

  1. "Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki"
  2. "Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki"
  3. "Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawa i obowiązki"

Informatory są dostępne dla każdego w wersji elektronicznej na stronie internetowej ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/ oraz na stronach internetowych większości sądów i prokuratur w kraju.

Informatory w wersji papierowej są dostępne w siedzibach sądów i prokuratur na terenie całego kraju.

Pliki do pobrania
pdf
Zostałem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego
pdf
Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki
pdf
Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki
pdf
Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawa i obowiązki