Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak uzyskać pomoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak uzyskać pomoc prawną?

W celu skorzystania z porad prawnych Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego niezbędne jest wypełnienie formularza informacyjnego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Można tego dokonać na trzy sposoby:

  1. poprzez wizytę w siedzibie Poradni i wypełnienie wskazanych dokumentów przy pomocy Studenta (zalecane);
  2. wysyłając wskazane dokumenty, pobierane ze strony Poradni (zakładka Formularze) drogą listowną, wraz z kserokopią dokumentów związanych ze sprawą;
  3. wysyłając skany wskazanych dokumentów, pobranych ze strony Poradni (zakładka Formularze) drogą mailową, wraz ze skanami dokumentów związanych ze sprawą.

Maile naeży kierować na skrzynki pocztowe poszczególnych sekcji:

Do siedziby Poradni można się zgłosić od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Sekretariatu.

Spraw z zakresu prawa karnego nie przyjmujemy w piątki.

Przed zgłoszeniem się do Poradni Klient proszony jest o dokładne przypomnienie sobie stanu faktycznego sprawy, zabranie ze sobą kserokopii wszystkich dokumentów dotyczących sprawy oraz przygotowanie pytań i sprecyzowanie, jakiego rodzaju pomocy prawnej oczekuje od Poradni. Podczas wizyty w Poradni każdy Klient otrzyma informację o zasadach udzielania porad (do pobrania także ze strony), które stanowią część "D" formularza informacyjnego.

 

Uzyskanie pomocy krok po kroku:

  1. Upewnij się, że spełniasz warunki darmowej pomocy prawnej.
  2. Wypełnij formularz i oświadczenie oraz dostarcz je do poradni wraz z kopiami dokumentów związanych ze sprawą.
  3. Zgłoszenie zostanie przekazane do Asystentów odpowiedniej Sekcji.
  4. Asystenci decydują o przyjęciu sprawy (Uwaga - możliwość odmowy przyjęcia konkretnej sprawy!).
  5. W przypadku przyjęcia sprawy Asystent wyznacza Studenta do jej prowadzenia, natomiast w przypadku odmowy Klient zostaje pisemnie zawiadomiony przez Asystenta o fakcie i powodzie odmowy przyjęcia sprawy.
  6. Student przygotowuje opinię prawną i niezbędne pisma procesowe dla Klienta.

 

Studencka Poradnia Prawna UJ nie udziela porad prawnych telefonicznie, ani ustnie, tylko w formie pisemnych opinii.