Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze

Warunkiem wstępnym skorzystania z pomocy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest wypełnienie formularza informacyjnego oraz podpisania zogdy na przetwarzanie danych osobowych. Formularze do poszczególnych Sekcji oraz oświadczenie dostępne są do pobrania poniżej.

Klient wypełnia formularz w części B, C i D. Bardzo ważne jest to, by oświadczenia, znadujące się w części D formularza zostały podpisane ręcznie, imieniem i nazwiskiem każdorazowo przy każdym punkcie. Odręczny podpis musi się również znaleźć na zgodzie, dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Wypełnione dokumenty, zarówno formularz, jak i oświadczenie, należy przesłać do Poradni tradycyjnie, drogą listowną lub zeskanowane drogą mailową. Do korespondencji warto także dołączyć kserokopie (lub skany) dokumentów związanych ze sprawą.

 

Sekcja Prawa Cywilnego

Formularz do Sekcji Prawa Cywilnego 

Sekcja Prawa Karnego

Formularz do Sekcji Prawa Karnego - wersja podstawowa

Formularz do Sekcji Prawa Karnego "W" - formularz dla osadzonych w jednostkach penitencjarnych

Formularz do Sekcji Prawa Karnego "D" - formularz w sprawach dyscyplinarnych

Sekcja Prawa Medycznego

Formularz do Sekcji Prawa Medycznego

Sekcja Prawa Pracy

Formularz do Sekcji Prawa Pracy

Sekcja Praw Człowieka

Formularz do Sekcji Praw Człowieka

Formularz do Sekcji Praw Człowieka (English version)

Formularz do Sekcji Praw Człowieka (Русская версия)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (English version)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Русская версия)